Badanie FRIS® + Feedback + Konsultacja Online + Raport.

850,00 

Badanie FRIS® Style Myślenia, czyli jak osobisty styl myślenia i działania przejawia się w życiu prywatnym, zawodowym, biznesie, projektach, komunikacji i relacjach? Raport + 60 minutowa sesja konsultacyjna.

Kup na kolarzumyslu.pl

Kategoria:

Opis

Czym jest badanie FRIS®? To polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe o wysokich wskaźnikach psychometrycznych, które opierają się na rzetelnych badaniach naukowych, które znajduje swoje praktyczne zastosowanie we wszystkich sferach życia prywatnego, zawodowego i biznesie, przeznaczone jest dla osób indywidualnych i dla zespołów.

Badanie FRIS® skutecznie dostarcza danych określających naturalny Styl Myślenia i Działania człowieka. W nowych sytuacjach, kiedy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań, zazwyczaj reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia. Styl Myślenia wskazuje na najsprawniejsze mechanizmy naszego umysłu.

Poznanie cech własnego umysłu wraz z wyciągnięciem i wdrożeniem odpowiednich wniosków pozwala sprawniej się uczyć, lepiej budować relacje i komunikować się z innymi, dopasowywać ścieżkę kariery, odnajdywać swoje mocne strony w działaniu i tam koncentrować swoją energię, a także podejmować określone wyzwania. Taki sposób działania buduje spokój wewnętrzny, redukuje poziom stresu, zwiększa skuteczność działań i jednocześnie podnosi poziom przyjemności i dobrostanu. W efekcie jesteśmy w stanie coraz częściej wchodzić w stan najwyższej kompetencji, skuteczności zwany FLOW (przepływ).

W ramach badania otrzymasz kilkustronicowy raport opisujący własnym Styl Myślenia i Styl Działania, a w czasie 60 minutowej, indywidualnej konsultacji online będziesz mógł zadać dodatkowe pytania, będziemy mogli omówić bardziej szczegółowo obszary, które są na dziś dla ciebie istotne czy też wykonać analizę, m.in. talentów, naturalnych predyspozycji, mocnych stron w obszarze komunikacji, w relacjach, własnym rozwoju, w życiu prywatnym i zawodowym.

FRIS ® nie zajmuje się ani osobowością, temperamentem, inteligencją, kompetencjami, czy też wiedzą. Zajmuje się natomiast sposobem myślenia człowieka.