Czym jest trans hipnotyczny?

Co to jest trans hipnotyczny i czy byłem w tym stanie?

Każdy z nas minimum kilka razy dziennie wchodzi w stan transu hipnotycznego i o tym może nie wiedzieć (nie być świadomym), np. w czasie realizacji zadań w pracy, treningu na rowerze, jazdy samochodem, na spacerze, podczas oglądania filmu czy rozmowy, np. z bliską osobą.

Poza tym, że wchodzimy w ten stan automatycznie, możemy go również wywoływać celowo i świadomie, by skorzystać z ogromnych możliwości na jakie pozwala. Osoba będąc w transie hipnotycznym ma zwiększoną kontrolę i zdolność do reagowania na sugestie, które są zgodne z jej systemem wartości i potrzebami. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że może dokonywać takich zmian jakich chce i potrzebuje, np. rozwiązywać problemy i żyć bez problemu 🙂

Co to znaczy zwiększona zdolność do reagowania na sugestie? Wyobraź sobie osobę, która myśli o sobie (takie przekonanie ma), że nie jest ważna, czyli jak nie ona, to inni są ważni. Więc będzie miała w związku tym różne zachowania, doświadczenia, interpretacje wydarzeń i strategie, które będą jej to potwierdzały – jej podświadomość będzie dążyć do tego co znane i jej to potwierdzać, bo znane zawsze jest bezpieczne. Chcąc dokonać zmiany, gdyby tylko mówiła do siebie w stanie zwykłej świadomości „Jestem ważny/ ważna” – to zmiany by prawdopodobnie nie było, natomiast w stanie trasu hipnotycznego zmiany dokonujemy bardzo szybko i prosto – po prostu wchodzi do środka i głęboko 🙂

Poniżej znajdziesz listę przykładowych oznak, że jesteś w transie.
Lista ta nie jest skończona, gdyż każda osoba może reagować w indywidualny sposób.

– spowolnienie oddechu
– ruch gałek ocznych, np. widać jak drgają kiedy oczy są zamknięte
– rozluźnienie mięśni
– zmiana temperatury ciała, większa lub mniejsza
– uczucie ciężkości
– efekt zapadania się, np. w fotel
– ograniczone/ wyostrzone zmysły np. słuch
– senność/ ziewanie, dzieje się często „samo” w ciągu dnia 🙂
– silne emocje
– intensywne skupienie się np. na myśli/ działaniu (uwaga do wewnątrz)
– dystorsja czasu, wrażenie, że czas płynie szybciej/ wolniej
– mimowolne, nieskoordynowane ruchy, np. drganie ciała

Możesz wybrać dla siebie, bliskiej osoby.